Privaatheidskennisgewing – Suid-Afrika

Privaatheidskennisgewing – Suid-Afrika

Effektief: 25th Junie 2021

Hierdie privaatheidskennisgewing – Suid-Afrika (“Kennisgewing”) vorm deel van en aanvullings en wysig, soos van toepassing, die Synexus Global Privacy Policy (“Beleid”). Hierdie kennisgewing is slegs van toepassing op persoonlike inligting wat in Suid-Afrika verwerk word, mits ons alleen of in samewerking met ander die doel en middele vir die verwerking van sodanige persoonlike inligting bepaal. Ons gee hierdie kennisgewing om ons verpligtinge na te kom in ons hoedanigheid as ‘n ‘Verantwoordelike Party’ ingevolge die Wet op die Beskerming van Persoonlike Inligting 2013 (‘POPIA’). Die verantwoordelike party is Synexus Clinical Research South Africa (PTY) Limited (adres: Stamvrugstraat 60, Val de Grace, Pretoria, 0184, Suid-Afrika), tensy anders in ‘n aparte toestemmingsvorm beskryf.

Hierdie kennisgewing is nie van toepassing op inligting wat ons namens ander verantwoordelike partye versamel, onderhou of verwerk in ons hoedanigheid as ‘n ‘operateur’ nie. As u inligting aan ons voorgelê is as deel van ons optrede as ‘n operateur en u meer wil weet oor die hantering van die inligting of om regte uit te oefen wat u onder die POPIA het, kan u by die betrokke party direk navraag doen.

Persoonlike inligting versamel en die doel waarvoor die persoonlike inligting versamel word:

Raadpleeg die toepaslike afdelings van die beleid.

Ontvangers van die persoonlike inligting.

Raadpleeg die toepaslike afdelings van die beleid.

Uitvoer van persoonlike inligting.

Ontvangers van u inligting kan buite Suid-Afrika wees (bv. In die Verenigde Koninkryk, in die Verenigde State of in die Europese Unie) en sommige van hierdie lande bied nie dieselfde standaard wettige beskerming vir u inligting as Suid-Afrika nie. Ons het maatreëls getref om te verseker dat voldoende beskerming deur die ondertekening van oordragooreenkomste met die ontvangers onderteken word om te verseker dat u data voldoende beskerm word. In elk geval moet alle partye wat betrokke is by die bestuur van u persoonlike inligting, vertroulikheid handhaaf.

U regte.

U het die reg om toegang te verkry tot al die inligting wat oor u versamel is en, indien van toepassing, om regstellings te vra. In sekere omstandighede het u die bykomende reg om beswaar te maak teen die hantering van u inligting, of om u data te verwyder. U het die reg om u toestemming vir die verwerking van u inligting terug te trek, en dan sal u persoonlike inligting wat in ons stelsels bewaar word, verwyder word. U mag hierdie regte uitoefen deur die vorms te gebruik wat deur die Inligtingsreguleerder beskryf word in Regulasies betreffende die beskerming van persoonlike inligting (14 Desember 2018)

Kommunikasie, navrae, versoeke om u bogenoemde regte of klagtes uit te oefen, kan gestuur word aan  [email protected].

As u van mening is dat u regte nie nagekom is nie, het u die reg om ‘n klag in te dien by die Inligtingsreguleerder, wie se kontakbesonderhede gevind kan word by: https://www.justice.gov.za/inforeg/contact.html